ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΣΜΙΚΡΥΝΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Διακόπτες, Μ/Σ ρεύματος, Χρονικά, Θερμικά
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΝΘYΣΗ
 
Επιτήρηση ιατρικού χώρου - Επικοινωνία απομακρυσμένων μονάδων με Bluetooth
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΝΘYΣΗ
Όργανα πίνακα : Counters, Θερμόμετρα, Gen-Sets
Τηλεχειρισμός/τηλεεπιτήρηση γερανοφόρου
Κλεμμες ασφαλείας από 1 mm² μέχρι 95 mm², ρελαι ράγας
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΝΘYΣΗ
Καταγραφικά/plc με δυνατότητα καταγραφής σημάτων 800 kΗz
ΚΝX Ο σύγχρονος τρόπος αυτοματισμού ενός χώρου
Σύστημα ελέγχου/καταγραφής ροής και θερμοκρασίας υγρού. Τηλεχειρισμός με Εnocean διακόπτη