ΟΙΚΟΙ ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

 

ΚΛΕΜΜΕΣ – ΒΥΣΜΑΤΑ

PLC

ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ- ΜΟΝΩΣΗΣ – ΡΕΥΜΑΤΟΣ - ΤΑΣΗΣ

ΜΕΤΑΓΩΓΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

SAFETY TESTERS- CABLE TESTERS- HARNESS TESTERS

ΜΕΓΚΟΜΕΤΡΑ - ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΜΕΤΡΑ  

PLC –ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

CONTROLLERS ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΨΥΞΗΣ

PID CONTROLLERS – ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΑ COUNTERS/TIMERS

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΣ

TRANSDUCERS  ΤΗΛΕΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

ΦΩΤΕΙΝΑ  ALARM

ΚΑΛΩΔΙΑ  - ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

SCHIELE 


ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ - ΧΡΟΝΙΚΑ

ΑΝΑ ΛΟΓΙΚΑ – ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΑ ΠΙΝΑΚΑ 

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΓΙΑ  ΚΟΤΕΡΑ

ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ 

 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΑΠΕ